TÍTULO PROPIO: ESPECIALISTA EN COIDADOS PALIATIVOS

Periodo de matrícula ata 10 de Octubro de 2014

Inicio 1 de decembro de 2014 · Remate 30 de novembro de 2015

26 créditos ECTS

80 PRAZAS

Dirección:
Luis Miguel Antón Aparicio
Juan Sanmartín Moreira

Unidades temáticas:
Formación e investigación, aspectos biolóxicos, comunicación e aspectos psicolóxicos,
atención á familia, ética, traballo en equipo, organización, sociocultural, espiritualidade e
aspectos legais

Acceso:
Títulados superiores en Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Humanidades

Criterios de admisión:
Titulación axeitada, curriculo académico-profesional

CALENDARIO PRESENCIAL
do 1 de decembro de 2014 ó 31 de maio de 2015
1.200 € Importe da matrícula

Máis información e matrículas:
posgrado.paliativos@udc.es

DOSSIER DEL CURSO

PRESENTACIÓN

A posta en marcha de programas de Coidados Paliativos nos planes de Saúde é un
indicador da calidade da atención e do interese do sistema sanitario polo benestar dos
seus cidadáns.

Leer más

Web_extras_MP15-06
grafico